Wildplassen door Vrouwen: Een Strijd om Gelijkheid en Hygiëne

Wildplassen is altijd een punt van discussie geweest, vooral als het om vrouwen gaat. Terwijl mannen toegang hebben tot talrijke openbare urinoirs in Nederland, is de beschikbaarheid van openbare toiletten voor vrouwen aanzienlijk minder. Deze onevenwichtigheid roept vragen op over gelijkheid en toegankelijkheid.

Geerte Piening’s Strijd voor Gelijkheid

In 2015 kreeg Geerte Piening een boete voor wildplassen in Amsterdam. Haar argument was dat het oneerlijk was vanwege het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in vergelijking met de overvloed aan urinoirs voor mannen. Dit leidde ertoe dat ze een rechtszaak aanging.

De uitspraak van de rechter in 2017 veroorzaakte veel opschudding. De rechter stelde dat vrouwen bij hoge nood ook op een urinoir konden plassen. Deze uitspraak werd door velen als onrealistisch en oneerbiedig beschouwd. Deze situatie bracht de onevenwichtigheid in openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen aan het licht en leidde tot protesten in verschillende Nederlandse steden, waarbij honderden vrouwen op straat plasten als vorm van protest​​.

Historische Context

De strijd voor openbaar plasrecht voor vrouwen is niet nieuw. Zo hebben de Dolle Mina’s in de jaren ’70 en opnieuw in 2013 actie gevoerd tegen het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in Nederland. In 2014 bleek uit onderzoek van NRC Handelsblad dat er in Amsterdam maar één openbaar toilet voor vrouwen beschikbaar was​​.

Liberpee: Een Oplossing voor Vrouwen

Om vrouwen een praktische en hygiënische oplossing te bieden voor het probleem van onvoldoende openbare toiletten, hebben we de Liberpee geïntroduceerd. Liberpee is een herbruikbare plastuit waarmee vrouwen gemakkelijk, discreet en hygiënisch staand kunnen plassen. Het is een ideaal hulpmiddel voor situaties waarin geen (schoon) toilet in de buurt is, zoals tijdens festivals, wandelingen, of lange autoritten​​.

Conclusie

De kwestie van wildplassen door vrouwen in Nederland gaat verder dan alleen de behoefte aan openbare toiletten. Het raakt aan bredere thema’s van gelijkheid, waardigheid en toegankelijkheid. Met hulpmiddelen zoals de Liberpee kunnen vrouwen een praktische oplossing vinden voor dit probleem, maar de noodzaak van betere openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen blijft een belangrijk aandachtspunt.

bronnen:

  1. Het Parool: Artikel over de wildplasboete van Geerte Piening in Amsterdam en de daaropvolgende rechtszaak. Parool Artikel
  2. NRC Handelsblad: Onderzoek naar het aantal openbare toiletten voor vrouwen in Amsterdam. NRC Handelsblad